Drukarki serii ONLINE ( https://www.posnet.com.pl/kasy-online ) wymagają przesłania zmodyfikowanego requestu. W polu “header” należy podać dodatkowe informacje. Obsługa faktur na drukarkach z serii ONLINE została wprowadzona w wersji 2.4.

Opis pól w nagłówku:

  • co – czy drukować napis ORYGINAŁ/KOPIA
  • ln – długość linii danych niefiskalnych (domyślnie 40)
  • fn – długość linii danych fiskalnych (domyślnie 40)
  • cc – liczba kopii (0-9)
  • ad_sc – sekcja do umieszczenia adresu nabywcy (zakres 0-2). 0 – między pozycją numer faktury a sprzedawca, 1 – między pozycją sprzedawca a pierwszą pozycją faktury, 2 – za pozycją wartość faktury słownie
  • ad_at – atrybut linii wydruku adresu 0x01- szeroka czcionka, 0x02 – wysoka czcionka, 0x04 – podkreślenie, 0x08 – kursywa, 0x10 – pogrubienie, 0x20 – zanegowanie, 0x40 – wyśrodkowanie
  • nb_sc – sekcja do umieszczenia numeru faktury (zakres 0-2). 0 – między pozycją numer faktury a sprzedawca, 1 – między pozycją sprzedawca a pierwszą pozycją faktury, 2 – za pozycją wartość faktury słownie
  • nb_at – atrybut linii numeru faktury 0x01- szeroka czcionka, 0x02 – wysoka czcionka, 0x04 – podkreślenie, 0x08 – kursywa, 0x10 – pogrubienie, 0x20 – zanegowanie, 0x40 – wyśrodkowanie

Share This

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment