Posnet Server oparty jest o multiplatformowy framework Node.js, dzięki czemu może być uruchomiony zarówno pod systemem Windows jak i dowolnymi dystrybucjami Unix’a (Linux, Ubuntu, Debian, Raspbian itp.)

WERSJA 4.0 – zapowiedź

W wersji 4.0 zostanie zmieniony interfejs API oraz zostaną podniesione wersje bibliotek. Zostanie dodane wsparcie dla ARM64 oraz zrezygnujemy z dwóch build’ów dla ARM32 (nie będzie dłużej podziału na ubuntu oraz raspbian)

POBIERZ AKTUALNĄ WERSJĘ 3.13

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.13.883.zip23MBbaca3d41a41437e24fc5f8f8d69fe869
Windowsx64posnetserver.win64.3.13.883.zip23MB73074981125be8add80433f56899377f
Unixx32posnetserver.x32.3.13.883.tar.gz1MBd234e78fefd005f644bc72500d677277
Unixx64posnetserver.x64.3.13.883.tar.gz1MBd3aab79c8338ee4e372fecb52f437788
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.13.883.tar.gz0.7MBd4a912bed84b1cf3278d9af4ef2c7e72
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.13.883.tar.gz0.7MB7eb42617344b24ebd138b288ca97b4b1

Wersja 3.13 zawiera pełne wsparcie dla narzutów i rabatów. W katalogu /docs paczki dystrybucyjnej znajdują się przykłady użycia 5 typów rabatów/narzutów: bill, line, vat, promo i subtotal. Dodatkowo poprawiono walidacje schemy. W przypadku problemów z kompatybilnością wsteczną prosimy o informację, a jako workaround należy wykonać downgrade do wersji 3.12.

POBIERZ POPRZEDNIĄ WERSJĘ WERSJĘ 3.12

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.12.797.zip23MBb3d136cb3ceceba4a0ea22c58426d6c1
Windowsx64posnetserver.win64.3.12.797.zip23MB956e3382e6da1dd366ecf691e79816c0
Unixx32posnetserver.x32.3.12.797.tar.gz1MBd20e6feb43c50f8f38b20918a91462f8
Unixx64posnetserver.x64.3.12.797.tar.gz1MB3f67fc9ab6a672a9281d726bfdfbd347
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.12.797.tar.gz0.7MB6d32f1ab6a1625f0883a7098a63a1ebe
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.12.797.tar.gz0.7MB59c66aad32257e484dc0580a71bbd851

Wersja 3.12 zawiera wsparcie dla wydruków kodów kreskowych czy niestandardowych formatek. Dodatkowo od wersji 3.12 można włączyć “pingowanie” urządzenia, jak również ustawić niestandardową logikę ponawiania prób w przypadku błędów komunikacji.

Poprzednie wersje

automatyczna Instalacja Windows

Dla systemów Windows dostępna jest paczka zip do samodzielnej instalacji. Ręczna instalacja pozwala na pełną kontrolę procesu instalacji oraz aktualizacji naszego oprogramowania.

Ręczna instalacja windows

Poniższe punkty opisują krok po kroku jak zainstalować i uruchomić PosnetServer bez używania instalatora.

  1. Pobierz paczkę odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego x86/x64 (lista znajduje się wyżej)
  2. Rozpakuj paczkę do katalogu C:\PosnetServer
  3. Zainstaluj Microsoft Redistributable Libraries znajdujące się w katalogu c:\PosnetServer\vcredist\
  4. Pobierz i zainstaluj framework Node.js (strona)
  5. Sprawdź czy node.js został poprawnie zainstalowany
  1. Przejdź do katalogu C:\PosnetServer i zainstaluj pakiety (node_modules) wpisując polecenie “npm install”

Uruchom serwer poleceniem serverstart.cmd

ręczna instalacja Unix (Debian) oraz Raspberry Pi OS (RASPBIAN)

  1. Pobierz paczkę odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego x86/x64/arm (lista znajduje się na górze)
  2. Rozpakuj paczkę do katalogu /opt/posnetserver

Pobierz i zainstaluj framework Node.js. W zależności od dystrybucji sposób instalacji może być różny. Przykładowo dla dystrybucji Debian, bardzo pomocny opis znajduje się tutaj. Minimalna, wspierana wersja Node.js to 9.x. Sprawdź czy node.js został poprawnie zainstalowany:

Przejdź do katalogu /opt/posnetserver i zainstaluj pakiety (node_modules) wpisując polecenie “npm install”

Uruchom serwer poleceniem ./serverstart.sh

Raspberry Pi OS (RASPBIAN)

Od wersji 3.0 wprowadziliśmy wsparcie dla architektury ARM. Wersja 3.0-alpha jest aktualnie testowana na Rasbian bazującym na Debian buster.

Od wersji 3.0 jesteśmy w stanie wspierać również inne architektury jak również inne systemy operacyjne. Zachęcamy do kontaktu.

PosnetServer uruchomiony na RaspberryPI
PosnetServer uruchomiony na RaspberryPI (RASPBIAN)

Typowe problemy i ich rozwiązywanie

Jeśli posnetserver wyłącza się zaraz po uruchomieniu:

Sprawdź czy pobrana wersja odpowiada Twojemu systemowi operacyjnemu (arm,x32,x64). Dla architektury arm publikujemy 2 paczki: osobną dla Raspbian i osobną dla Ubuntu. Wspieramy Ubuntu od wersji 18.04 oraz Debiana od wersji buster. Poniżej kompletne zestawienie wersji:

Może być to również problem starej wersji node.js (node -v). Minimalna wersja node.js to 8.x (zalecana 10.x) – w przykładzie powyżej na serwerze była zainstalowana wersja 4.2.6

Drugą przyczyną takiego zachowania może być brak zainstalowanych modułów (moduły przechowywane są w katalogu node_modules). Aby zainstalować moduły, należy wydać polecenie npm install

cd /opt/posnetserver
npm install

Jeśli posnetserver dalej wyłącza się zaraz po uruchomieniu, ale dochodzi do miejsca widocznego poniżej (Loading napi….):

Wówczas problemem może być brak odpowiednich bibliotek systemowych. Aby to zweryfikować należy przejść do katalogu /opt/posnetserver/build/Release i wykonać polecenie:

Wynik może różnić się od dystrybucji oraz wersji Posnet Server, ważne aby wszystkie zależności były rozwiązane. Poniższy przykład pokazuje brak biblioteki libnode.so:

Share This

What's your reaction?
2Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment