Posnet Server oparty jest o multiplatformowy framework Node.js, dzięki czemu może być uruchomiony zarówno pod systemem Windows jak i dowolnymi dystrybucjami Unix’a (Linux, Ubuntu, Debian, Raspbian itp.)

WERSJA 4.0 – zapowiedź

W wersji 4.0 zostanie zmieniony interfejs API oraz zostaną podniesione wersje bibliotek. Zostanie dodane wsparcie dla ARM64 oraz zrezygnujemy z dwóch build’ów dla ARM32 (nie będzie dłużej podziału na ubuntu oraz raspbian)

POBIERZ AKTUALNĄ WERSJĘ 3.12

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.12.797.zip23MBb3d136cb3ceceba4a0ea22c58426d6c1
Windowsx64posnetserver.win64.3.12.797.zip23MB956e3382e6da1dd366ecf691e79816c0
Unixx32posnetserver.x32.3.12.797.tar.gz1MBd20e6feb43c50f8f38b20918a91462f8
Unixx64posnetserver.x64.3.12.797.tar.gz1MB3f67fc9ab6a672a9281d726bfdfbd347
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.12.797.tar.gz0.7MB6d32f1ab6a1625f0883a7098a63a1ebe
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.12.797.tar.gz0.7MB59c66aad32257e484dc0580a71bbd851

Wersja 3.12 zawiera wsparcie dla wydruków kodów kreskowych czy niestandardowych formatek. Dodatkowo od wersji 3.12 można włączyć “pingowanie” urządzenia, jak również ustawić niestandardową logikę ponawiania prób w przypadku błędów komunikacji.

POBIERZ POPRZEDNIĄ WERSJĘ 3.10 / 3.11

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.11.773.zip23MB49ddd8f72bff657e275460bf3fb781aa
Windowsx64posnetserver.win64.3.11.773.zip23MBf388888a4a650f79b5f0fe900a9d49c8
Unixx32posnetserver.x32.3.11.773.tar.gz1MBee7fa55d81db626fb95485b7eb3ced3c
Unixx64posnetserver.x64.3.11.773.tar.gz1MB80b82d5934b8a090a753d8ad4adb7716
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.11.773.tar.gz0.7MB689cb6b17f05f8e3630bfb47c5463bbe
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.11.773.tar.gz0.7MB1c8c4c4c9076a5d14849069591b6c000

Wersja 3.11 zawiera część funkcjonalności z przygotowywanej aktualnie wersji 4.0. Między innymi API zostało rozszerzone ułatwiając zarządzanie lub drukowanie niestandardowych formatek. Podczas wysyłania requestu do wydruku paragonu lub faktury możliwe jest uzupełnienie nowego pola “userdata” a w odpowiedzi znajdują się znaczniki czasowe rozpoczęcia oraz zakończenia wydruku.

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.10.738.zip23MB341b2460650696040c6e37f0748429d2
Windowsx64posnetserver.win64.3.10.738.zip23MB74732ace6b549822009c13b63200506e
Unixx32posnetserver.x32.3.10.738.tar.gz1MB59754b2c6683f60a9a1fa618f8932e3f
Unixx64posnetserver.x64.3.10.738.tar.gz1MB382ee1a803bc26765022c9cd7b8cb42f
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.10.738.tar.gz0.7MBbcf070b85271efdd54493c467b36459a
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.10.738.tar.gz0.7MB36bf36c67a3d28336772c242d5e87080

W wersji 3.9 oraz wersji 3.10 podniesione zostały wersje części bibliotek, stąd podczas wykonywania upgrade należy pamiętać o wykonaniu polecenia “npm install“, a w razie jakichkolwiek problemów należy usunąć katalog node_modules i wówczas zainstalować moduły ponownie poleceniem “npm install“. Poprawiony został logger. API jest w pełni kompatybilne z wersją 3.8, stąd nie trzeba aktualizować aplikacji używających PosnetServer. Wersja 3.9 jest w pełni przetestowaną i stabilną wersją, jednak z góry dziękujemy za zgłaszanie jakichkolwiek problemów z wdrożeniem i jako tymczasowy workaround proponujemy używanie wersji 3.8.

Poprzednie wersje

automatyczna Instalacja Windows

Dla systemów Windows dostępna jest paczka zip do samodzielnej instalacji. Ręczna instalacja pozwala na pełną kontrolę procesu instalacji oraz aktualizacji naszego oprogramowania.

Ręczna instalacja windows

Poniższe punkty opisują krok po kroku jak zainstalować i uruchomić PosnetServer bez używania instalatora.

  1. Pobierz paczkę odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego x86/x64 (lista znajduje się wyżej)
  2. Rozpakuj paczkę do katalogu C:\PosnetServer
  3. Zainstaluj Microsoft Redistributable Libraries znajdujące się w katalogu c:\PosnetServer\vcredist\
  4. Pobierz i zainstaluj framework Node.js (strona)
  5. Sprawdź czy node.js został poprawnie zainstalowany
  1. Przejdź do katalogu C:\PosnetServer i zainstaluj pakiety (node_modules) wpisując polecenie “npm install”

Uruchom serwer poleceniem serverstart.cmd

ręczna instalacja Unix (Debian) oraz Raspberry Pi OS (RASPBIAN)

  1. Pobierz paczkę odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego x86/x64/arm (lista znajduje się na górze)
  2. Rozpakuj paczkę do katalogu /opt/posnetserver

Pobierz i zainstaluj framework Node.js. W zależności od dystrybucji sposób instalacji może być różny. Przykładowo dla dystrybucji Debian, bardzo pomocny opis znajduje się tutaj. Minimalna, wspierana wersja Node.js to 9.x. Sprawdź czy node.js został poprawnie zainstalowany:

Przejdź do katalogu /opt/posnetserver i zainstaluj pakiety (node_modules) wpisując polecenie “npm install”

Uruchom serwer poleceniem ./serverstart.sh

Raspberry Pi OS (RASPBIAN)

Od wersji 3.0 wprowadziliśmy wsparcie dla architektury ARM. Wersja 3.0-alpha jest aktualnie testowana na Rasbian bazującym na Debian buster.

Od wersji 3.0 jesteśmy w stanie wspierać również inne architektury jak również inne systemy operacyjne. Zachęcamy do kontaktu.

PosnetServer uruchomiony na RaspberryPI
PosnetServer uruchomiony na RaspberryPI (RASPBIAN)

Typowe problemy i ich rozwiązywanie

Jeśli posnetserver wyłącza się zaraz po uruchomieniu:

Sprawdź czy pobrana wersja odpowiada Twojemu systemowi operacyjnemu (arm,x32,x64). Dla architektury arm publikujemy 2 paczki: osobną dla Raspbian i osobną dla Ubuntu. Wspieramy Ubuntu od wersji 18.04 oraz Debiana od wersji buster. Poniżej kompletne zestawienie wersji:

Może być to również problem starej wersji node.js (node -v). Minimalna wersja node.js to 8.x (zalecana 10.x) – w przykładzie powyżej na serwerze była zainstalowana wersja 4.2.6

Drugą przyczyną takiego zachowania może być brak zainstalowanych modułów (moduły przechowywane są w katalogu node_modules). Aby zainstalować moduły, należy wydać polecenie npm install

cd /opt/posnetserver
npm install

Jeśli posnetserver dalej wyłącza się zaraz po uruchomieniu, ale dochodzi do miejsca widocznego poniżej (Loading napi….):

Wówczas problemem może być brak odpowiednich bibliotek systemowych. Aby to zweryfikować należy przejść do katalogu /opt/posnetserver/build/Release i wykonać polecenie:

Wynik może różnić się od dystrybucji oraz wersji Posnet Server, ważne aby wszystkie zależności były rozwiązane. Poniższy przykład pokazuje brak biblioteki libnode.so:

Share This

What's your reaction?
2Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment