Posnet Server oparty jest o multiplatformowy framework Node.js, dzięki czemu może być uruchomiony zarówno pod systemem Windows jak i dowolnymi dystrybucjami Unix’a (Linux, Ubuntu, Debian, Raspbian itp.)

WERSJA 4.0 – zapowiedź

W wersji 4.0 zostanie zmieniony interfejs API oraz zostaną podniesione wersje bibliotek. Zostanie dodane wsparcie dla ARM64 oraz zrezygnujemy z dwóch build’ów dla ARM32 (nie będzie dłużej podziału na ubuntu oraz raspbian)

POBIERZ AKTUALNĄ WERSJĘ 3.8

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.8.656.zip23MB01624ab99023dee4cc450a28c31d9934
Windowsx64posnetserver.win64.3.8.656.zip23MBe0f8e1385c1ac1bdfa397b10faee84a8
Unixx32posnetserver.x32.3.8.656.tar.gz1MBa4137bd1df1e9b798d97bc5ac1517fa0
Unixx64posnetserver.x64.3.8.656.tar.gz1MB7f9ebac953b6ef4a932ecd54b57812c4
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.8.656.tar.gz0.7MBbd48a202f015e758b0b5f33091cc58c7
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.8.656.tar.gz0.7MBa965ad749f0729b6caa900f9aec86011
 • Duża cześć kodu została napisana od nowa (refactoring)
 • Wprowadziliśmy wsparcie dla procesorów ARM (testowane na Raspberry PI oraz serwerach QNAP z Rasbian buster oraz Ubuntu 18.04)
 • Licencje z wersji 2.x są w pełni kompatybilne z wersją 3.x
 • Interfejs API jest kompatybilny wstecz z wersją 2.x
 • Od wersji 3.8 dla procesorów ARM w pełni wspierane są połączenia z drukarką po TCP/IP jak i po RS232
 • Wsparcie dla wirtualnych portów – “Serial Over IP

Poprzednie wersje

automatyczna Instalacja Windows

Dla systemów Windows dostępna jest paczka zip do samodzielnej instalacji. Ręczna instalacja pozwala na pełną kontrolę procesu instalacji oraz aktualizacji naszego oprogramowania.

Ręczna instalacja windows

Poniższe punkty opisują krok po kroku jak zainstalować i uruchomić PosnetServer bez używania instalatora.

 1. Pobierz paczkę odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego x86/x64 (lista znajduje się wyżej)
 2. Rozpakuj paczkę do katalogu C:\PosnetServer
 3. Zainstaluj Microsoft Redistributable Libraries znajdujące się w katalogu c:\PosnetServer\vcredist\
 4. Pobierz i zainstaluj framework Node.js (strona)
 5. Sprawdź czy node.js został poprawnie zainstalowany
 1. Przejdź do katalogu C:\PosnetServer i zainstaluj pakiety (node_modules) wpisując polecenie “npm install”

Uruchom serwer poleceniem serverstart.cmd

ręczna instalacja Unix (Debian) oraz Raspberry Pi OS (RASPBIAN)

 1. Pobierz paczkę odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego x86/x64/arm (lista znajduje się na górze)
 2. Rozpakuj paczkę do katalogu /opt/posnetserver

Pobierz i zainstaluj framework Node.js. W zależności od dystrybucji sposób instalacji może być różny. Przykładowo dla dystrybucji Debian, bardzo pomocny opis znajduje się tutaj. Minimalna, wspierana wersja Node.js to 9.x. Sprawdź czy node.js został poprawnie zainstalowany:

Przejdź do katalogu /opt/posnetserver i zainstaluj pakiety (node_modules) wpisując polecenie “npm install”

Uruchom serwer poleceniem ./serverstart.sh

Raspberry Pi OS (RASPBIAN)

Od wersji 3.0 wprowadziliśmy wsparcie dla architektury ARM. Wersja 3.0-alpha jest aktualnie testowana na Rasbian bazującym na Debian buster.

Od wersji 3.0 jesteśmy w stanie wspierać również inne architektury jak również inne systemy operacyjne. Zachęcamy do kontaktu.

PosnetServer uruchomiony na RaspberryPI
PosnetServer uruchomiony na RaspberryPI (RASPBIAN)

Typowe problemy i ich rozwiązywanie

Jeśli posnetserver wyłącza się zaraz po uruchomieniu:

Sprawdź czy pobrana wersja odpowiada Twojemu systemowi operacyjnemu (arm,x32,x64). Dla architektury arm publikujemy 2 paczki: osobną dla Raspbian i osobną dla Ubuntu. Wspieramy Ubuntu od wersji 18.04 oraz Debiana od wersji buster. Poniżej kompletne zestawienie wersji:

Może być to również problem starej wersji node.js (node -v). Minimalna wersja node.js to 8.x (zalecana 10.x) – w przykładzie powyżej na serwerze była zainstalowana wersja 4.2.6

Drugą przyczyną takiego zachowania może być brak zainstalowanych modułów (moduły przechowywane są w katalogu node_modules). Aby zainstalować moduły, należy wydać polecenie npm install

cd /opt/posnetserver
npm install

Jeśli posnetserver dalej wyłącza się zaraz po uruchomieniu, ale dochodzi do miejsca widocznego poniżej (Loading napi….):

Wówczas problemem może być brak odpowiednich bibliotek systemowych. Aby to zweryfikować należy przejść do katalogu /opt/posnetserver/build/Release i wykonać polecenie:

Wynik może różnić się od dystrybucji oraz wersji Posnet Server, ważne aby wszystkie zależności były rozwiązane. Poniższy przykład pokazuje brak biblioteki libnode.so:

Share This

What's your reaction?
1Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment