W dowolnym edytorze tekstowym (np. notatnik) otwórz plik config.js

W polu connection.type ustaw typ połaczenia jako jeden z 3 możliwych:

  • rs232
  • eth
  • tunnel

Połączenie rs232

Wybieramy wówczas kiedy drukarka połaczona jets kablem szeregowym. W polu connection.rs232.params nalezy podac parametry połaczenia wg szablonu:

nazwa portu COM,prędkość transmisji,bity danych,kontrola parzystości,bit stopu,kontrola przepływu

Dla typowej drukarki Posnet Thermal XL może to być np: ‘COM6,9600,8,N,1,H’

Pod RaspberryPI najczęściej będzie to /dev/ttyACM0, jednak w celu weryfikacji można użyć poleceń (lsusb, dmesg lub udevadm):
Przykładowe użycie i output:

Połączenie ETH

Jęsli drukarka wyposażona jest w kartę sieciową, możemy skonfigurowac połaczenie przez sieć ethernet. Wówczas w polu connection.eth.ip nalezy podać adres IP druakrki, a w polu connection.eth.port port.

Połączenie tunelowane

Jeśli mamy jedną drukarkę fiskalną, ale kilka stanowsik spzredaży możemy skonfigurować PosnetServer w taki sposób aby przekazywał requestu do innej instancji, która to następnie dopieor do drukarki. Konfiguracja tego typu może być używana w przypadku jesli nie chcemy wysatwiac adrsu IP oraz portu druakrki fiskalnej w sieci lub zwyczajnie posiadamy druakrke z portem szeregowaym, bez karty sieciowej. Przyładową konfirguarcje tunelowania preentuje diagram poniżej

Testowanie połączenia

Aby przetestowac połączenie z drukarką, należy otworzyć w przeglądarce WWW link:
http://localhost:3050/status . W prypadku poprawnej konfiguracji nalezy oczekiwac odpowiedzi podbniej do ponizszej:

Share This

What's your reaction?
2Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment