Plik konfiguracyjny znajduje się w katalogu C:\PosnetServer\config.js (/opt/posnetserver/config.js). Plik może być modyfikowany w dowolnym edytorze tekstowym (np. notatnik pod Windows, lub vim w Unix)

RemoteConfig

W przypadku dużej ilości stanowisk, utrzymywanie i zmiany w pliku config.js mogą być kłopotliwe i czasochłonne, stad Posnet server może pobierać konfigurację z zewnętrznego serwera. Zdalna konfiguracja opisana jest bardziej szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów.

posnet

Sekcja określa parametry połączenia z drukarką Posnet.

Sekcja connection.type – może być jedną z 3 możliwości: rs232, eth, tunnel.

  • rs232: Parametr „params” musi zawierać typowy COM connection string
  • eth: wymagane parametry: ip oraz port
  • tunnel: requesty będą przekierowywane na adres url podany w parametrze „url”

Experimental: można wymusić konwersję znaków podczas przesyłania do drukarki, domyślnie jest to Windows-1250. Aby włączyć funkcję konwersji, ustaw “translation.active:true”.

Throttling

Określa jakie IP są uprawnione do generowania większego obciążenia.

AUtoryzacja

Serwis zawiera feature “uwirzytelnianaia” każdego requestu fiskalizacji.

W momencie ustawienia token.active=true, przed każdym requestem do drukarki Postnet server wykona request na adres podany w parametrze „authservice.url”. Jeśli zwrócony token będzie taki sam jak użyty w requeście, wówczas nastąpi proces fiskalizacji. W przeciwnym wypadku zostanie zwrócony błąd uwierzytelniania. Autoryzacja opisana jest bardziej szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów.

Heartbeat

Określa listę adresów IP z których można sprawdzać status serwisu oraz odpytywać o status drukarki Posnet.

Share This

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment