Posnet Server oparty jest o multiplatformowy framework Node.js, dzięki czemu może być uruchomiony zarówno pod systemem Windows jak i dowolnymi dystrybucjami Unix’a (Linux, Ubuntu, Debian, itp.)

WERSJA 4.1

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.4.1.982.zip23MBcf36638b506ca33c41b02590965ec4f6
Windowsx64posnetserver.win64.4.1.982.zip23MB90ec729d6c731c5a9b9c3ddfd1281679
Unixx32posnetserver.x32.4.1.982.tar.gz1MB52f53cf949ba8307660e13c80de19797
Unixx64posnetserver.x64.4.1.982.tar.gz1MBff3266bb2807999f72d5bc81e1bd97aa
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.4.1.982.tar.gz0.7MB2725f690b94877c77879941730aa0b00

WERSJA 4.0-RC

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.4.0.956-rc.zip23MB2b8054246f7fea862bafb4461e858631
Windowsx64posnetserver.win64.4.0.956-rc.zip23MB0249b7ba4fa1ee9ca132626cb1ca4277
Unixx32posnetserver.x32.4.0.956-rc.tar.gz1MBb609547a2e7d7af6a6d7a243cb817b2b
Unixx64posnetserver.x64.4.0.956-rc.tar.gz1MB6c623ff7b54f0504c3a3c053c3e4dab5
Raspberry Pi OS (Raspbian)deprecatedn/adeprecated
Ubuntu 18.04 i nowszeARM/ARM640MBwkrótce

WERSJA 3.12

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.12.797.zip23MBb3d136cb3ceceba4a0ea22c58426d6c1
Windowsx64posnetserver.win64.3.12.797.zip23MB956e3382e6da1dd366ecf691e79816c0
Unixx32posnetserver.x32.3.12.797.tar.gz1MBd20e6feb43c50f8f38b20918a91462f8
Unixx64posnetserver.x64.3.12.797.tar.gz1MB3f67fc9ab6a672a9281d726bfdfbd347
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.12.797.tar.gz0.7MB6d32f1ab6a1625f0883a7098a63a1ebe
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.12.797.tar.gz0.7MB59c66aad32257e484dc0580a71bbd851

WERSJA 3.11

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.11.773.zip23MB49ddd8f72bff657e275460bf3fb781aa
Windowsx64posnetserver.win64.3.11.773.zip23MBf388888a4a650f79b5f0fe900a9d49c8
Unixx32posnetserver.x32.3.11.773.tar.gz1MBee7fa55d81db626fb95485b7eb3ced3c
Unixx64posnetserver.x64.3.11.773.tar.gz1MB80b82d5934b8a090a753d8ad4adb7716
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.11.773.tar.gz0.7MB689cb6b17f05f8e3630bfb47c5463bbe
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.11.773.tar.gz0.7MB1c8c4c4c9076a5d14849069591b6c000

Wersja 3.11 zawiera część funkcjonalności z przygotowywanej aktualnie wersji 4.0. Między innymi API zostało rozszerzone ułatwiając zarządzanie lub drukowanie niestandardowych formatek. Podczas wysyłania requestu do wydruku paragonu lub faktury możliwe jest uzupełnienie nowego pola “userdata” a w odpowiedzi znajdują się znaczniki czasowe rozpoczęcia oraz zakończenia wydruku.

WERSJA 3.10

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.10.738.zip23MB341b2460650696040c6e37f0748429d2
Windowsx64posnetserver.win64.3.10.738.zip23MB74732ace6b549822009c13b63200506e
Unixx32posnetserver.x32.3.10.738.tar.gz1MB59754b2c6683f60a9a1fa618f8932e3f
Unixx64posnetserver.x64.3.10.738.tar.gz1MB382ee1a803bc26765022c9cd7b8cb42f
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.10.738.tar.gz0.7MBbcf070b85271efdd54493c467b36459a
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.10.738.tar.gz0.7MB36bf36c67a3d28336772c242d5e87080

W wersji 3.9 oraz wersji 3.10 podniesione zostały wersje części bibliotek, stąd podczas wykonywania upgrade należy pamiętać o wykonaniu polecenia “npm install“, a w razie jakichkolwiek problemów należy usunąć katalog node_modules i wówczas zainstalować moduły ponownie poleceniem “npm install“. Poprawiony został logger. API jest w pełni kompatybilne z wersją 3.8, stąd nie trzeba aktualizować aplikacji używających PosnetServer. Wersja 3.9 jest w pełni przetestowaną i stabilną wersją, jednak z góry dziękujemy za zgłaszanie jakichkolwiek problemów z wdrożeniem i jako tymczasowy workaround proponujemy używanie wersji 3.8.

WERSJA 3.9

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.9.695.zip23MBffb0d1b7e5b9afc422217f6b3b42a7a8
Windowsx64posnetserver.win64.3.9.695.zip23MB9c5e9f3d92dd0b097a071de589e655b6
Unixx32posnetserver.x32.3.9.695.tar.gz1MB6735e2e6efc81f78c83f1b02f2940543
Unixx64posnetserver.x64.3.9.695.tar.gz1MBc3e3a1717c23f2e7e96c03beeddbc5a0
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.9.695.tar.gz0.7MBd2e623493a05ba7c9009f5ac8d86b802
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.9.695.tar.gz0.7MBcb826edbd2cd60b87d2e38f98625f0d9
 • Duża cześć kodu została napisana od nowa (refactoring)
 • Wprowadziliśmy wsparcie dla procesorów ARM (testowane na Raspberry PI oraz serwerach QNAP z Rasbian buster oraz Ubuntu 18.04)
 • Licencje z wersji 2.x są w pełni kompatybilne z wersją 3.x
 • Interfejs API jest kompatybilny wstecz z wersją 2.x
 • Od wersji 3.8 dla procesorów ARM w pełni wspierane są połączenia z drukarką po TCP/IP jak i po RS232
 • Wsparcie dla wirtualnych portów – “Serial Over IP

WERSJA 3.6-BETA oraz 3.7-BETA

Wersje nie są dłużej dostępne do pobrania. Prosimy pobrać najnowszą wersję, która już oficjalnie nie jest wersją Beta.

WERSJA 3.5-BETA

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.5.533.zip23MBc93f1d30dcfd3915492a34d0133bed77
Windowsx64posnetserver.win64.3.5.533.zip23MB2a0e293468fc381c11e148bb600b586e
Unixx32posnetserver.x32.3.5.533.tar.gz1MB3ba7391a05e7083738f35ad99272c213
Unixx64posnetserver.x64.3.5.533.tar.gz1MB0380d498b3212ff46f79953ca945b938
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.5.533.tar.gz0.7MB698dfcb4c3c9fa672d93ce198a50d641
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.5.533.tar.gz0.7MB202b9b3963d058a4b7206983c812d358
 • Przyspieszono czas wydruku sterownika “native”.
 • Dodano nowy atrybut do pliku konfiguracyjnego “waitdelay”. Domyśla wartość atrybutu to 100ms, ale w przypadku nowych drukarek można tę wartość bezpiecznie zmniejszyć nawet do 10ms
 • Wsparcie dla wirtualnych portów – “Serial Over IP”

WERSJA 3.4-BETA

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.4.531.zip23MB1522bfd7b1cd73aec1fa8303e727e5f7
Windowsx64posnetserver.win64.3.4.531.zip23MB71571126273f8237a96097a02c1f1776
Unixx32posnetserver.x32.3.4.531.tar.gz1MB2bfbcdeb944b637f752e4ca918decb25
Unixx64posnetserver.x64.3.4.531.tar.gz1MB4b03305b9ff86712d93ba03a00e2eb52
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.4.531.tar.gz0.7MB63538d69921d65f874dfb1875044a07c
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.4.531.tar.gz0.7MBa5cf4af5feea72befd3596d9cc572d74
 • Dodatkowe metryki w kodzie pokazujące czas wykonywania operacji
 • Możliwość wymuszenia pobrania nowej licencji bez konieczności czekania do końca okresu jej ważności
 • Poprawiono system obsługi błędów otrzymywanych z drukarki
 • Tryb drukowania “bulkmode” dla długich paragonów

WERSJA 3.3-ALPHA

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.3.517.zip23MB9d650d5a79daa38a05f976f4f535ceed
Windowsx64posnetserver.win64.3.3.517.zip23MBd871b81c83fff8c04e03fcce4f0f50b0
Unixx32posnetserver.x32.3.3.517.tar.gz1MBbd8853ad31154690c41c1ebe2bf9a353
Unixx64posnetserver.x64.3.3.517.tar.gz1MB352497e47288fe4ad8079b2400c26619
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.3.517.tar.gz0.7MBeebb3f8dc2e196b6d598541ef0f471d9
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.3.517.tar.gz0.7MBd924743fcd0641da3722adb4b4d58e19

WERSJA 3.1-ALPHA

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.1.506.zip23MB6ff5588791aa85cd69b994c33fa280cd
Windowsx64posnetserver.win64.3.1.506.zip23MB51193c72a57f4ddc41740aa21808e958
Unixx32posnetserver.x32.3.1.506.tar.gz1MB2a77120031e499a3a0f85542e1aa1c73
Unixx64posnetserver.x64.3.1.506.tar.gz1MB380b5af2f567e496109d6a247dbed6c6
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver-raspbian.arm32.3.1.506.tar.gz0.7MB1ee930ae8b187f7926ce436b17c6303f
Ubuntu 18.04armposnetserver-ubuntu-1804.arm32.3.1.506.tar.gz0.7MBa7134a531cfe522e9a60a4782136a32c

WERSJA 3.0-alpha

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.3.0.501.zip23MBe6c8d1261a14c400dbbd78c0b7ea7ae8
Windowsx64posnetserver.win64.3.0.501.zip23MB863e48faac51192b5082485cd5b1139f
Unixx32posnetserver.x32.3.0.501.tar.gz1MBe981e0099cd9eab6514aa5ed0d6912bb
Unixx64posnetserver.x64.3.0.501.tar.gz1MBaf06efed95a6f2b6828d87e3a4b10164
Raspberry Pi OS (Raspbian)armposnetserver.arm32.3.0.501.tar.gz0.7MBfb7aba7d309eaa6057eaa498db57cb1f
Ubuntu 18.04armposnetserver.ubuntu-18.04.arm32.3.0.501.tar.gz0.7MB4635392971edc00f20a0f4790f08d2af
 • Duża cześć kodu została napisana od nowa (refactoring)
 • Wprowadziliśmy wsparcie dla procesorów ARM (testowane na Raspberry PI oraz serwerach QNAP z Rasbian buster oraz Ubuntu 18.04)

WERSJA 2.6 – OSTATNI release wersji 2.x

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.2.6.490.zip23MB7ae9c5d04d08a8f59e8cf61935653aa4
Windowsx64posnetserver.win64.2.6.490.zip23MB6dd446e5623a95a8cc91fad591e09b75
Unixx32posnetserver.x32.2.6.490.tar.gz1MBd81e6d781fb6340018ad82613a780d46
Unixx64posnetserver.x64.2.6.490.tar.gz1MB0bd6276a7442cd8337b3b8f8d0b431d1
 • Poprawiliśmy stabilność produktu
 • Dodaliśmy wsparcie dla nowych raportów
 • Nowa warstwa RESTful API ułatwiająca używanie produktu

WERSJA 2.5

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.2.5.475.zip23MB6cbd6d2ee0c5f39eda700a8b0b153804
Windowsx64posnetserver.win64.2.5.475.zip23MBbdd76b40cf148574b3e9040babfc6430
Unixx32posnetserver.x32.2.5.475.tar.gz1MB124c54668501df488fbe0d5bff1cf1cd
Unixx64posnetserver.x64.2.5.475.tar.gz1MB7b6c8995ebd28a41ae4ed52637e28b50

WERSJA 2.4

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.2.4.456.zip23MB627426d88bc70663bcee2a0bc0ba0115
Windowsx64posnetserver.win64.2.4.456.zip23MB926dfbfb14680c19665bc4d75bb6d713
Unixx32posnetserver.x32.2.4.456.tar.gz1MB9fc39b95afc4ae22fe01a19afd8208ac
Unixx64posnetserver.x64.2.4.456.tar.gz1MBcc2b42e0f91a6350fa2fa0f18c1dc6cc

Wersja 2.3

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.2.3.445.zip23MB658588931f5243fb4f8ad78de84748c9
Windowsx64posnetserver.win64.2.3.445.zip23MB517b003164d66d6e1a4e2d4839a8b2c5
Unixx32posnetserver.x32.2.3.445.tar.gz1MBc82428e58eb1c7ee0e871ee3a2760d0c
Unixx64posnetserver.x64.2.3.445.tar.gz1MBfd41580cd3a547d27cfdc24eccbc590e

wersja 2.2

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.2.2.439.zip23MB79ccbad1aa805f8acab2fd5f02e4a4e4
Windowsx64posnetserver.win64.2.2.439.zip23MBb57e78fb216ad0111f5676b20d8cead8
Unixx32posnetserver.x32.2.2.439.tar.gz1MBa05d152d68562a89fb21f334ad49338d
Unixx64posnetserver.x64.2.2.439.tar.gz1MB100378b0291fa4ef53775216eb0434a7

wersja 2.1:

SystemPlatformaDownloadRozmiarMD5
Windowsx32posnetserver.win32.2.1.152.zip23MB1b0246ac0c16104f995219484078a2b7
Windowsx64posnetserver.win64.2.1.152.zip23MB4ca394890a39a797dbdee158b5791198
Unixx32posnetserver.x32.2.1.152.tar.gz1MB31ff5dbb3383c5dd034ab488ee758b84
Unixx64posnetserver.x64.2.1.152.tar.gz1MB8b4279de61ad3d750a531df4f12feb77

Share This

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment