PosnetServer

Posnet Server – Zdalna konfiguracja

W przypadku dużej ilości stanowisk, utrzymywanie i zmiany w pliku config.js mogą być kłopotliwe i czasochłonne, stad Posnet server może pobierać konfigurację z zewnętrznego serwera. W tym celu należy ustawić remoteconfig.active: true oraz remoteconfig.url na adres serwisu lub strony która zwraca konfigurację. Format odpowiedzi musi być w formacie JSON: Jeśli remoteconfig.active=false, wówczas konfiguracja w całości odczytywana jest z lokalnego pliku…

Posnet Server – Konfiguracja drukarki fiskalnej

W dowolnym edytorze tekstowym (np. notatnik) otwórz plik config.js W polu connection.type ustaw typ połaczenia jako jeden z 3 możliwych: rs232 eth tunnel Połączenie rs232 Wybieramy wówczas kiedy drukarka połaczona jets kablem szeregowym. W polu connection.rs232.params nalezy podac parametry połaczenia wg szablonu: nazwa portu COM,prędkość transmisji,bity danych,kontrola parzystości,bit stopu,kontrola przepływu Dla typowej drukarki Posnet Thermal XL może to być np:…